gradjevinski fakultet
 
oglasna tabla
most milenijum podgorica
most milenijum podgorica
  gradjevinski fakultet most milenijum podgorica
 
 
     
 
pretraga
>>
studije
 
       
       
       
       
       
         
         
         
admin
 
 
download
Brošura našeg fakulteta
Flajer magistarskih studija
Flajer osnovnih studija
Flajer Primjenjenih studija
INFORMATOR za studente postidplomskih studija iz oblasti građevinarstva
 

 

 

 
aktuelne vijestioglasna tabla / obavještenja GF podgorica

24.04.2015 studije / osnovne / Organizacija i tehnologija građenja

Raspored kolokvijuma (drugog i poravnog-prvog ili drugog)

(Daju se dva termina za polaganje drugog kolokvijuma, a student ima pravo da polaže samo u jednom od dva termina)

08.05.2015. od 13 sati, sale 06,08- prvi termin za drugi kolokvijum

13.05.2015. od 12 sati, sale 06,08- drugi termin za drugi kolokvijum

20.05.2015 od 8 sati, sale 06,08,10- popravni kolokvijum (prvi ili drugi)

24.04.2015 studije / primijenjene / Primjena računara za upravljanje projektima

Raspored polaganja kolokvijuma (drugog, prvog ili drugog popravnog)

07.05.2015. od 8 sati, računarska sala - drugi kolokvijum

20.05.2015. od 12 sati, računarska sala - prvi ili drugi popravni kolokvijum

24.04.2015 studije / primijenjene / Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Raspored polaganja kolokvijuma (prvog popravnog, drugog i drugog popravnog)

30.04.2015. od 16 sati, sala 010, Prvi popravni kookvijum (odobren zbog male prolaznnosti na prvom kolokvijumu)

08.05.2015. od 8 sati, sala 010, drugi kolokvijum

18.05.2015. od 8 sati, sala 010, drugi popravni kolokvijum

24.04.2015 studije / primijenjene / Građevinska regulativa

Raspored polaganja kolokvijuma (popravnog prvog, drugog i popravnog drugog)

28.04.2015 od17:30 do 19:00-Prvi popravni (odobren zbog male prolaznosti na prvom kolokvijumu), može se pomjeriti u termin sa drugim ili drugim popravnim kolokvijumom

05.05.2015 od 17:30 do 19:00 - Drugi kolokvijum

19.05.2015 od 09:00 do 10:30 -Drugi popravni kolokvijum

 

 1   2   3   4   5  ... >  >>
 
 
 
 
 
 
All rights reserved | © copyright 2008| Powered by BitMap